Mobility Forum Greater Copenhagen

Dette forum samler aktiviteter og projekter omkring mobilitet i "Greater Copenhagen" (Region Hovedstaden, Sjælland og Skåne- regionen). Følg aktiviteter mv. i forummet via Linked-in eller partnersider hos Innovation Skaane eller GATE 21.

4-leaf indgår som partner i GATE 21 og er en del af Interreg projektet "Mobilitet på tværs" med hoved-fokus på udvikling af kombinationstransport el-bil/tog og herundre etablering af ladeinfrastruktur ved togstationer og ved traffik-knudepunkter. Projektet er støttet af Interreg.

IDA Automotive

I IDA Automotive interesserer vi os groft sagt for biler og trafik. Det omfatter alt lige fra tekniske og økonomiske aspekter til sikkerheds- og forureningsmæssige.

Vi udveksler forsknings- og udviklingsresultater og skaber debat om bl.a. trafiksikkerhed, vejnet og miljø gennem konferencer, foredrag, ekskursioner og studiekredse og med hovedvægten på de teknologiske aspekter.

I 2020 afholdt vi bl.a. arrangementer vedr. V2G, Elektriske busser, el-cykler og speed-pedelecs samt en tur til Ærø hvor vi besøgte Søby værft og hørte om el-færgen "Ellen" der besejler den længste strækning i verden som ren el-færge (se event afsnit på denne side)

Det er muligt for både medlemmer og ikke-medlemmer af IDA at blive en del af netværket.

 

Norsk el-bil forening

Norge er gået foran når det kommer til udbredelsen af el-biler og elektrisk ladeinfrastruktur. Ikke bare i Norden men på globalt plan. Med denne strategi og de deraf følgende investeringer er der et stort erfaringsgrundlag at bygge på for Danmark og andre lande der ønsker at gå samme vej. I Norge er op mod 90% af nysalget af biler elektrisk og andelen af el-biler nåede i 2020 over 10% af den samlede bilflåde. Resultatet af en mangeårig fokuseret indsats.

Norsk el-bil forening, der netop rundede 25 år ved udgangen af 2020, har spillet en væsentlig rolle omkring udbredelsen på området. Foreningen tilbyder dels åbent og dels gennem medlemskab, erfaringsdeling og stiller ressourcer til rådighed som gør det lettere at træffe valg for den enkelte og som støtter op om generelle tiltag på området og for dem der dagligt skal tilpasse sig livet som elbil bilist.

Foreningen driver bl.a. også siden elbilforum.no som er et bruger-orienteret forum hvor der er samlet information omkring el-biler fra alle væsentlige producenter. 4-leaf er medlem af Norsk el-bil forening.

I Danmark findes der forskellig information til el-bil interesserede i diverse fora og foreninger; FDEL, Dansk E-mobilitet (tidl. Dansk el-bil alliance), FDM, KPMG og Copenhagen Electric's side om el-biler.

Dansk Center for Energilagring

Dansk Center for Energilagring er et partnerskab som dækker hele værdikæden fra forskning og innovation til industri og eksport indenfor energilagring og -konvertering.

Dansk Center for Energilagring (DaCES) vil styrke samarbejde, vidensdeling og etablering af nye partnerskaber mellem virksomheder og universiteter. Centeret vil dermed sikre en langsigtet, fokuseret og koordineret indsats mellem alle relevante aktører indenfor områder som termisk lagring, batteriteknologi, systemintegration og Power to X.

4-leaf Consulting er medlem af DaCES.