Energy Cluster Denmark

Energy Cluster Denmark er Danmarks klyngeorganisation for hele den samlede energisektor. Vores vision er, at Danmark skal være en grøn førernation for udvikling og demonstration af innovative og globale energiløsninger. Derfor er Energy Cluster Denmark den neutrale, værdiskabende og medlemsdrevne innovationsplatform for etablering og facilitering af innovationssamarbejder mellem små og store virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører i hele energisektoren.

4-leaf Consulting er partner>>>

IDA Automotive

I IDA Automotive interesserer vi os groft sagt for biler og trafik. Det omfatter alt lige fra tekniske og økonomiske aspekter til sikkerheds- og forureningsmæssige.

Vi udveksler forsknings- og udviklingsresultater og skaber debat om bl.a. trafiksikkerhed, vejnet og miljø gennem konferencer, foredrag, ekskursioner og studiekredse og med hovedvægten på de teknologiske aspekter.

I 2020 afholdt vi bl.a. arrangementer vedr. V2G, Elektriske busser, el-cykler og speed-pedelecs samt en tur til Ærø hvor vi besøgte Søby værft og hørte om el-færgen "Ellen" der besejler den længste strækning i verden som ren el-færge (se event afsnit på denne side). Og i 2023 afholdt vi konferencen "el i den tunge transport" i samarbejde med ITD og Dansk Erhverv. Konferencen blev optaget og kan ses på IDA play her>>>

Vi er godt 1.500 medlemmer i IDA Automotive og det er muligt for både medlemmer og ikke-medlemmer af IDA at blive en del af netværket.

 

Elbilviden.dk

Elbilviden.dk er en portal med adgang til neutral viden om elbiler på et marked, hvor udviklingen går stærkt, og nye løsninger dukker op.

Region Hovedstaden er initiativtager til elbilviden.dk og sørger for den løbende kvalitetssikring af sidens indhold. Bag elbilviden.dk står en række offentlige og private partnere, der alle har en interesse i at gøre det lettere at skifte til elbil.

4-leaf Consulting har været medudvikler omkring tung transport på elbilviden.dk og indgår i styregruppen for tung transport.

 

Dansk Center for Energilagring

Dansk Center for Energilagring er et partnerskab som dækker hele værdikæden fra forskning og innovation til industri og eksport indenfor energilagring og -konvertering.

Dansk Center for Energilagring (DaCES) vil styrke samarbejde, vidensdeling og etablering af nye partnerskaber mellem virksomheder og universiteter. Centeret vil dermed sikre en langsigtet, fokuseret og koordineret indsats mellem alle relevante aktører indenfor områder som termisk lagring, batteriteknologi, systemintegration og Power to X.

4-leaf Consulting er medlem af DaCES og arbejder aktivt i arbejdsgruppen for batterier>>