Hvorfor 4-Leaf Consulting?

Omstillingen til vedvarende energikilder (VE) er en uomtvistelig nødvendighed. Det går desværre alt for langsomt i fht. at begrænse temperaturstigning på jorden og de konsekvenser det har for livet på vores planet. Der er behov for at accelerere udviklingen og skride til handling over en bred kam - nu!

Samtidig er den teknologiske udvikling så fremskreden, at det i rigtig mange sammenhænge er en god forretning, at gøre en aktiv indsats. Der er faktisk god økonomi i mange tiltag på VE området.

4-leaf Consulting vil bidrage til dette gennem analyse, design og implementering af konkrete løsninger samt konsulentvirksomhed og deltagelse i projekter.

Har du behov for en forklaring på hvorfor vi skal handle nu, så brug 12 minutter på Elon Musk's oplæg forud for klimatopmødet i Paris i 2015 - og hvad han refererer til som "the dumbest experiment in history!

Hvis du gerne vil have lidt perspektiv på den selvskabte klimakrise vi med stor sandsynlighed står overfor, så er "the brutal logic of climate change" (1t 17m) en ganske tankevækkende (evt. opvækkende) investering!

Misinformation og at skabe usikkerhed om forskningen har været et stærkt middel for specielt olieselskaberne til at fortsætte udvindingen og understøtte deres forretning. Se denne DR dokumentar - så forstår du hvorfor så mange er i tvivl om i hvilken udstrækning klimakrisen er menneskeskabt og olieselskabernes rolle.

 

4-Leaf Consulting profiler

Jesper Østergaard

Jesper har 25 års erfaring fra IT branchen, primært fra IT Services og software udvikling og har de seneste 20 år opstartet og en række IT virksomheder. Exits inkluderer bl.a. en notering på First North børsen.

Jesper har en baggrund som Dataingeniør fra Århus Teknikum samt yderligere kurser på Århus Købmandsskole og Handelshøjskolen i Århus.

"Jeg har fulgt EV og VE området fra sidelinien og fulgt med i successen hos energiakademiet på Samsø, mit ophav, over årene. Jeg har undret mig over, at så få politikere kobler erhvervspolitikken med den revolution vi står overfor på energi og transportområdet. Jeg mener vi som nation skal gå foran med implementering af løsninger og ad denne vej deltage i, og drage fordel af den omstilling der vil ske – og er ved at ske - globalt".

Jeppe Rasmussen

Erfaren CEO og bestyrelses medlem i en række førende tekniske virksomheder indenfor energi, klima teknologi, automation, byggeri, marine og infrastruktur.

Introducerede som CEO for Schneider Electric Buildings A/S energirenoverings konceptet, ESCO, tilpasset danske forhold. Medlem i flere regerings udvalg vedr. energi effektivitet, bl.a. ”Vækstteam for Energi & Klima”.

Med udgangspunkt i et overordnet formål, drives Jeppe af muligheder for at udvikle forretningen strategisk, kommercielt og teknisk. Han har en Ph.D grad fra DTU, suppleret med INSEAD Executive Program og CBS Bestyrelsesuddannelse. Fritiden bruges med lige stor passion på klassiske biler og sejlsport.

Klaus Nissen

Senior udvikler og testkører. Klaus er uddannet maskinteknikker og rettede for ca. 10 år siden fokuset mod elektriske køretøjer.

Klaus har udviklet el-køretøjer af enhver art; go-karts, motorcykler, drag-racers mv., og er ligeledes indehaver af en lang række hastighedsrekorder.

En række af de projekter Klaus har udviklet findes andet steds her på sitet.

Roar Nicolaisen

For more than a decade Roar has had a passion for the struggle against climate change and he is determined to find a solution to the problem of intermittency of green energy sources like PV and wind.

In this quest Roar has acquired extensive experience with energy storage technologies where he has worked with development of novel materials, optimization of component performance and a wide variety of battery testing methods.

Roar has a technical background with a Master of Science Degree in Chemistry from Aarhus University.