Hvorfor 4-Leaf Consulting?

Omstillingen til vedvarende energikilder (VE) er en uomtvistelig nødvendighed. Det går desværre alt for langsomt i fht. at begrænse temperaturstigning på jorden og de konsekvenser det har for livet på vores planet. Der er behov for at accelerere udviklingen og skride til handling over en bred kam - nu!

Samtidig er den teknologiske udvikling så fremskreden, at det i rigtig mange sammenhænge er en god forretning, at gøre en aktiv indsats. Der er faktisk god økonomi i mange tiltag på VE området.

4-leaf Consulting vil bidrage til dette gennem analyse, design og implementering af konkrete løsninger samt konsulentvirksomhed og deltagelse i projekter.

Har du behov for en forklaring på hvorfor vi skal handle nu, så brug 12 minutter på Elon Musk's oplæg forud for klimatopmødet i Paris i 2015 - og hvad han refererer til som "the dumbest experiment in history!

Hvis du gerne vil have lidt perspektiv på den selvskabte klimakrise vi med stor sandsynlighed står overfor, så er "the brutal logic of climate change" (1t 17m) en ganske tankevækkende (evt. opvækkende) investering!

Misinformation og at skabe usikkerhed om forskningen har været et stærkt middel for specielt olieselskaberne til at fortsætte udvindingen og understøtte deres forretning. Se denne DR dokumentar - så forstår du hvorfor så mange er i tvivl om i hvilken udstrækning klimakrisen er menneskeskabt og olieselskabernes rolle.