Tony Seba - 10 nye forudsigelser for fremtiden

Tony Seba har gennem de seneste 10-15 år rystet verden med hans forudsigelser og fået mange til at ryste på hovedet. Men ikke desto mindre har hans forudsigelser ramt rimelig pænt indenfor skiven i fht. opfyldelse omend ikke altid på præcis det tidspunkt han forudsagde. 
Han er med andre ord værd at lytte til når det handler om at forsøge at blive lidt klogere på hvor vi er på vej hen fsv. angår både transport og energiområdet der i disse år er under forvandling (eller disrupted på godt nu-dansk!).
De næste 10 år bliver de mest innovative i historien:

     "The next decade is going to be the most innovative decade in history. Disruption is going to happen whether we like it or not." Tony Seba

Tony Sebas forudsigelser kommenteres her af "The Electric Viking">>> og det fulde foredrag der blev afholdt i Dubai foran en stribe oliesheiker findes her>>

UPDATE - JANUAR 2024: Fremtiden er måske allerede ved at ankomme. Der kan vel være tale om en halvering af priserne på LFP batterier inden sommer - artikel fra Nextbigfuture>>>

Study: Electricity Moves Heavy Loads Cheaper Even When Diesel Prices Are Low

The shift from fossil-fueled to electric vehicles has predominantly been observed in lighter vehicles, including private cars and delivery vans. However, the adoption of electric power for long-distance heavy goods vehicles (HGVs) has been sluggish due to the belief that large batteries would consume significant load capacity, rendering electric operation unprofitable. Nonetheless, researchers at Chalmers University of Technology have discovered that electricity can actually serve as a more cost-effective alternative to diesel, even for heavy goods vehicles.

Read the full article on Cleantechnica>>

The big e-fuel lie

The origin of the e-fuels saga dates back to the post-Dieselgate era. Pre-2015 the oil industry hadn’t worried much about Europe’s CO2 standards. Then Dieselgate, the Paris Agreement and the rise of EVs changed everything. EVs are a mortal threat to big oil – once cars go electric, vans and trucks will follow, and half of oil demand evaporates. That’s why, since 2016, the oil lobby in Europe has ramped up its promotion of “clean fuels” as an alternative to EVs.

The Nuclear Fallacy: Why Small Modular Reactors Can’t Compete With Renewable Energy

January 19 2023; Cleantechnica article by Michael Barnard

Will the small modular nuclear reactor community be able to find an optimized point on the physics vs modularity curve? I don’t think so, and discussed it with Bent Flyvbjerg, global megaproject expert.

Read the full article on Cleantechnica>>>

Projektet Mobilitet på Tværs nu afsluttet

Ved et afslutningsseminar den 14. september hos Gate21 blev projektet "Mobilitet på Tværs" afsluttet. Mere end 100 deltagere fik indblik i de enkelte delprojekter som er kørt over de sidste 2½ år.

4-leaf og RegionH præsenterede delprojektet "kombinationstransport el-bil - tog og inviterede kommuner og pladsejere til at tage del i det kommende projekt "100 living labs" hvor der sættes fokus på implementeringen.

Rapporten incl. en analyse af potentialet for ladestandere ved stationer kan findes her>>

"Mobilitet på tværs" - nyt Interreg projekt skudt igang

4-leaf Consulting og en række danske og svenske partnere vil sammen arbejde for at gøre transport og mobilitet på tværs af land, by og regioner grønnere i et stort, nyt projekt.

Transport og mobilitet spiller en central rolle i den grønne omstilling. Biltrafikken og CO2-udledningen fra transporten er stigende og i dag står transportsektoren for omkring en tredjedel af den samlede CO2-udledning. Samtidig er den kollektive trafik presset økonomisk, og uden for de større byer bliver flere og flere afhængige af at køre i bil.

Nu er 17 danske og svenske partnere gået sammen i et interregionalt projekt, der skal gøre transport og mobilitet på tværs af land og by grønnere og reducere CO2-udledningen. Mobilitetssystemerne skal samtidig understøtte livet på landet og sikre et geografisk sammenhængende arbejdsmarked, hvor virksomheder kan få fat i kvalificerede medarbejdere, uanset om de kommer fra Slagelse eller Sjöbo.

Innovation Skåne og Gate 21 leder projektet som kan følges via Gate 21's hjemmeside>>>

"Mobilitet på tværs" projektet følger en række andre nuværende og tidligere projekter i samme kategori og der er nu etableret et forum hvor indsatserne konsolideres - Mobility Forum - Greater Copenhagen. Der er en gruppe på Linked-in hvor vi kan følges. Den 19-20 januar 2021 afholdes en fælles konference: "FREMTIDENS GRØNNE MOBILITET I GREATER COPENHAGEN"

 

ScienceDirect; det undervurderede potentiale i elbilernes bidrag til CO2 reduktion

ScienceDirect går i denne artikel i dybden med en analyse af klimaaftrykket fra hhv. elbiler og traditionelle biler med forbrændingsmotor.

Der er gennem tiden udgivet talrige artikler fra mere eller mindre dubiøse kilder omkring emnet. I denne artikel vurderes, på et sagligt grundlag, ALLE parametre der skal tages højde for i vurderingerne. 

Link til artikel>>>

Vehicle-to-Grid (V2G) på Bornholm

Velkommen til Bornholm - et af de første steder i verden hvor V2G anvendes som en del af det daglige arbejde for hjemmeplejen. Bornholm har i øjeblikket 19 elektrisk biler.. læs mere i selve artiklen på NUVVE's side (på engelsk)>>>

Kineserne kommer!

Denne artikel i Finans henviser til en rapport fra KPMG der tegner et klart billede af Europæisk bilproduktion under pres. For nuværende kan de kinesiske el-bil producenter, og dem er der ca. 500 af!, knap følge med efterspørgslen på hjemmemarkedet. Men flere af dem forfølger en global strategi, så dem vil vi komme til at se i gaderne inden længe. Artiklen i hele sin længde kan læses her>>>

4 Leaf leverer første solarbus i Danmark til Ærø Turistfart / JesperBus

Selvom januar ikke byder på megen sol og solenergi, så leverede vi her den første solarbus (fleksible CIGS paneler der lader bus batteriet) i Danmark til JesperBus / Ærø Turistfart.

Løsningen blev installeret hos Bus Center Vest med bistand fra Green Energy Scandinavia og er første fase i et projekt omkring hybrid diesel-elektrisk drift af bussen.

Det kom der er lille artikel ud af i Fyns Amts Avis>>>

Elektriske busser undervejs - artikel fra Wirthschaftswoche

Flere og flere storbyer sætter øget fokus på at få elektriske busser ud på vejene viser en undersøgelse publiceret af tyske Wirtschaftswoche. Undersøgelsen, der dækker hele Europa viser, at de første projekter er igang i de større byer.

Det er ganske enorme investeringer der skal til for at drive denne udvikling og hastigheden hvormed det vil ske er mere konservativ end den vi i 4-leaf arbejder med - omend enkelt byer som Hamborg forsøger at forcere udviklingen yderligere.

Læs om undersøgelsen og artiklen på Sustainable-bus.com>>>

Stor forskel på 1,5 og 2,0 grader: FN's klimapanel udgiver særrapport om 1,5 °C global opvarmning

Artikel fra DMI:

FN's klimapanel har udarbejdet en særrapport, der vurderer, hvilke effekter en opvarmning på 1,5 °C i år 2100 vil have sammenlignet med en global opvarmning på 2 °C, og hvad der skal til, for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C.

To års intenst arbejde med at gennemgå al relevant videnskabelig litteratur har resulteret i en ny omfattende rapport fra FN's klimapanel IPCC med fokus på en global opvarmning på 1,5 °C. DMI har som Danmarks kontaktpunkt i panelet været tæt involveret i arbejdet med rapporten.

Den er et videnskabeligt indspark til de internationale klimaforhandlinger og redegør for den betydning, det har for klimaet, om vi ender med en temperaturstigning på 1,5 °C eller 2 °C inden udgangen af århundredet.

Der er et stort spring mellem 1,5 °C og 2 °C

”Før rapporten var der stor usikkerhed om, hvad forskellen i klimapåvirkninger mellem 1,5 °C og 2 °C reelt betyder. Nu har vi et grundigt arbejde, der helt tydeligt peger på, hvorfor det er vigtigt at nå 1,5 °C-målet og også understreger, at det stadig er muligt at nå derhen,” fastslår Ruth Mottram, klimaforsker ved DMI.

Effekterne af den globale opvarmning omfatter arters uddøen, nedgang i biodiversitet, negative konsekvenser for sundhed, levebrød, sikkerhed for mennesker, fødevare- og vandforsyning, økonomisk vækst samt stigning i ekstreme vejrbegivenheder som hedebølger, tørke og kraftig nedbør.

De negative konsekvenser af klimaforandringerne er større ved en global opvarmning på 1,5 °C, end de er i dag, men mindre end ved en global opvarmning på 2 °C.

Rapporten slår fast, at det har stor betydning for omfanget af klimaforandringerne, om temperaturstigningen bliver på 1,5 °C eller 2 °C. For eksempel er stigningen i havniveau 10 cm mindre ved 1,5 °C i forhold til 2 °C global opvarmning, ligesom et isfrit hav i Arktis om sommeren forventes 1 gang pr. århundrede ved 1,5 °C og mindst 1 gang pr. årti ved 2 °C.

Ustabiliteter i Antarktis og afsmeltning af Grønlands indlandsis kan over flere hundrede år føre til adskillige meters havniveaustigning. Hastigheden og størrelsen af stigningen afhænger af de fremtidige udledninger. Tærsklen for at udløse disse ’tipping points’ kan ligge omkring 1,5 °C – 2 °C.

Ved en stigning på 1,5 °C kan vi forvente, at verdens koralrev indskrænkes med 70-90 %, mens tallet er helt oppe på over 99 %, hvis temperaturen øges med 2 °C.

1,5 °C kræver øget indsats

Rapporten fastslår, at den globale temperatur er steget 1 °C siden slutningen af forrige århundrede, og stiger i øjeblikket med ca. 0,2 °C pr. årti.  Hvis temperaturen fortsætter med at stige i samme takt, som den gør nu, når vi derfor 1,5 °C om 12-34 år. Opvarmningen er to til tre gange højere i Arktis end det globale gennemsnit.

For at begrænse opvarmningen til 1,5 °C i slutningen af århundredet er det nødvendigt med globale CO2-reduktioner på 45 % i 2030 i forhold til 2010, og udledningerne skal nå nul omkring 2050.

Alle udledningsscenarier, der leder til 1,5 °C, involverer såkaldte negative udledninger, hvor CO2 skal fjernes fra atmosfæren. Det kan gøres i form af f.eks. skovrejsning eller bioenergi med kulstofopsamling og lagring, CO2-optag i jorden, geologiske processer og CO2-optag i havet. Muligheden for at fjerne CO2 fra atmosfæren i stor skala er begrænset og forbundet med risici bl.a. hvad angår metodernes bæredygtighed.

Hvis den globale opvarmning skal holdes nede på 1,5 °C, er det nødvendigt med hurtige og omfattende omstillinger på mange områder. Det indbefatter energiproduktion, land og skovbrug, industri, byer, infrastrukturer og transport.

Ændringerne skal være større og mere omfattende end nogensinde før og reducere udslip af CO2 markant. F.eks. er alle de scenarier, der holder temperaturstigningen nede på 1,5 °C, afhængige af, at andelen af vedvarende energi udgør 70-85 % af elektricitetsforsyningen i 2050.

For en begrænsning i temperaturstigningen til 2 °C gælder det, at CO2 reduceres med 20 % i 2030, og at udledningerne skal nå nul omkring 2070.

Både hvis vi skal holde os på 1,5 °C og 2 °C gælder det, at der samtidig må reduceres kraftigt i øvrige typer drivhusgasser udover CO2.

Med de ambitioner, der er meldt ind i forbindelse med de internationale klimaforhandlinger, vil vi ikke kunne holde stigningen på 1,5 °C, men rammer sandsynligvis en global opvarmning på 3 °C i år 2100.

24. Juni 2018 VW's elektriske superbil smadrer rekorden på Pikes Peak

Den elektriske racerbil I.D. R fra VW slog rekorden for at nå hurtigst til toppen af Pikes Peak med over 16 sekunder.

Efter 19.990 intense meter, 1.440 højdemeter og 156 sving kunne den ekstreme elektriske sportsvogn I.D. R køre over målstregen på Pikes Peak i den amerikanske stat Colorado. I.D. R deltog i den såkaldte ‘Electric Modified Class’, men havde et mål om at slå rekorden over alle klasser.

Det mål blev opnået, da den franske chauffør bag rattet, Romain Dumas, nåede toppen. Stopuret viste 7:57,148 sekunder og det er ny rekord i alle de kategorier, der konkurreres i. Den tidligere rekord på 8:13,878, blev sat i 2013 af Sébastin Loeb i en Peugeot 208 T16 med 875 hk. Læs hele artiklen på Ingeniøren>>>

26 Juni - Copenhagen ePrix bliver centralt

Så er der nyt omkring baneudlægningen til Formel E løbet der planlægges i København i 2019.

Læs mere på gpnews sitet>>>