Elbiler har været spået som fremtiden i en del år efterhånden, men først nu er der for alvor kommet gang i omstillingen. Godt hjulpet på vej af diesel-skandalen og den øgede bevidsthed omkring den enorme forurening dieselbilerne bidrager med i byerne - og naturligvis - klimakrisen!

Der er vel ikke den bilproducent der ikke har elbiler i støbeskeen efterhånden - om det så gælder så klassiske og ærke konservative mærker som Jaguar og Range Rover, så er de også langt fremme med deres program.

Der var nok en del der spærrede øjnene op da Harry og Meghan til deres bryllup kørte afsted i den ikoniske og smukke Jaguar E type ombygget til eldrift. Bilen, der af Enzo Ferrari er benævnt "the most beautiful car in the world" er ombygget så den bibeholder sit smukke ydre men har med ombygningen fået tilført performance der matcher tidens standarder - og ingen udledning af giftige gasser eller CO2 naturligvis..

Er El-biler virkelig renere end biler med forbrændingsmotorer?
Der er en ting i debatten omkring elbiler vs biler med forbrændingsmotorer der ser ud til at fortsætte med at dukke op. Man fristes til at sige "de sidste krampetrækninger fra en industri og teknologi der er ved at blive lagt i graven..". Her et par links til en artikel og en rapport der behandler emnet seriøst: Bloomberg artikel fra Januar 2019>>> og en "well to wheel" livscyklus rapport fra Wood Mackenzie>>> - eller her i en mere "populær" video af Robert Llewelyn fra Fully Charged Show>> Også DR fakta checkede i forbindelse med folketingsvalget i 2019.

El-bilens rejse er spændende - det er der lavet en film om
Tesla's Elon Musk tweetede for nylig; "Great electric car documentary about early days of Tesla, GM Volt, Nissan Leaf & Gadget. So much has happened since then." Det må man give ham ret i. Med spotlyset lysende så kraftigt på Elon Musk og Tesla er det imponerende at se hvor langt Tesla er kommet siden starten. Mange af de udfordringer Tesla og andre producenter er gået gennem, incl. en finanskrise, er fint dokumenteret i denne facinererende film; Revenge of the Electric Car.

El-bilens historie rækker langt tilbage
Og hvis du gik og troede, at el-bilen er en ny opfindelse, så må du tro om! El-bilen så dagens lys helt tilbage i 1884 og var i en årrække det foretrukne køretøj i byerne - af naturlig årsager; de larmede ikke og udsendte ikke røg og partikler ud. Men både omkostninger og rækkevidde talte til fordel for fossil-bilerne og i begyndelsen af sidste århundrede overtog fossilbilerne endeligt scenen - helt eller delvist i et århundrede. Men - der har været forsøg på genoplivning undervejs - se den spændende historie her>>>

El-bilerne skal fortsat udvikles for at tage helt over fra forbrændingsmotorerne
Moderne el-biler i "rejse-segmentet" har en rækkevidde på 400-500 km. og lader til 80% på 20-30 minutter. Det betyder i praksis, at de sidste reelle argumenter for ikke at vælge el-bil til de fleste behov er ved at være væk.

Men der er flere områder hvor der fortsat er behov for udvikling for at understøtte den grønne omstilling. Det gælder bl.a. V2G (Vehicle to Grid) - altså den teknologi der lader el-bilernes batterier indgå i el-nettet som en buffer der bl.a. anvendes til at udligne de store døgnudsving der er i strømforbruget og stabilisering af el-nettet. Standarden ER klar, men der mangler fortsat produkter på markedet. Det må forventes at det store gennembrud vedr. denne teknologi sker i 2024 eller 2025.

Et andet virkelig interessant område er trådløs opladning - eller induktionsladning. Med induktionsladning er du ikke afhængig af at skulle connecte via et ladestik for at få opladet batterierne ligesom du vil kunne klare dig med betydelig mindre batterier hvis der kan lades undervejs. Teknologien finder stor anvendelse eksempelvis til taxi'er og busser. Her et eksempel fra Norge vedr. taxi>>> og her vedr. busser i Madrid>>>

El i den tunge transport
Elektrificering i den tunge transport er generelt stadig i sin vorden. Der er dog visse segmenter hvor det allerede med dagens teknologi og infrastruktur er interessant at omstille til el - det gælder eksempelvis renovationskøretøjer og lokal distribution. Faktisk er vurderingen nu her i 2023, at ca. en tredjedel af bilerne kan omstilles med dagens teknologi. Det kræver dog, at de rette incitamenter er til stede i form af tilskud til køb af lastbiler og etablering af ladeinfrastruktur.

For at se en større udbredelse kræves der større batterier i lastbilerne ligesom at offentlig ladeinfrastruktur skal gøres tilgængelig. Den er nu undervejs og den første ladestation til lastbiler blev lanceret i Nyborg i marts 2023 og flere er på vej. Som en del af "fit for 55" og AFIR direktivet kræves det, at der etableres ladestationer til lastbiler med max. 120 kilometers afstand langs hele TEN-T korridorerne. Halvdelen af disse skal være klar allerede i 2028! Vejdirektoratet arbejder på at få de første 5 ladestationer i Danmark klar i 2025.

4-leaf har bistået Copenhagen Electric med at få tung transport på hjemmesiden elbilviden.dk. Der er en bred vifte af informationer omkring elektrificering, ladeinfrastruktur, TCO mm. Siden tilgås her: https://elbilviden.dk/tung-transport>>