Solceller baseret på CIGS teknologi

Solceller baseret på CIGS teknologi

Der er de seneste år sket en enorm udvikling omkring CIGS i fht. effektivitet og pris der gør, at det idag må betragtes som den absolut mest interessante teknologi. Ikke mindst også baseret på de muligheder der er for flexible løsninger der kan anvendes mange steder; biler, både, fladt tag mv.
Paneler fås både som flexible og som glas-glas der kan monteres på facader, carport mv. og som estetisk fremtræder markant anderledes end traditionelle krystallinske paneler.

De bedste CIGS paneler har idag en effektivitet på over 17%. Samtidig bør man være opmærksom på, at der er forskel på Wp (peak) og effektivt opnået effekt. Her spiller bl.a. ting som temperaturkoefficient, skyggefølsomhed og lysfølsomhed ind - og det er bl.a. her årsagen til CIGS teknologiens overlegenhed skal findes - ud over naturligvis stor fleksibilitet, lille vægt og enkel montage.

Vi har sammensat 2 plug-and-play løsninger til bilen, båden eller campingvognen - se mere her>>>

Løsningerne indgår også i flåder til trailere, lastbiler busser mv. - se fleetbrochure>>>